Karriär

Maiyak är ett Stockholmsbaserat fintech-bolag med en mission att göra det betydligt enklare för SMEs att resa nytt kapital, i synnerhet impact-bolag. Vi är den digitala mötesplatsen för SMEs och investerare.

Vi förlitar oss på ny teknologi och data när vi möjliggör en enklare och smidigare resa mot nytt kapital.

Vill du dela vår mission att göra kapitalmarknaderna betydligt mer transparenta och lätt-tillgängliga?

Vi rekryterar inte till någon särskild position just nu. Men introducera gärna dig själv genom att skicka ditt CV till oss.

Epost till info@maiyak.com

Maiyak tillhandahåller jämställda villkor för samtliga ansökande och anställda. Vi diskriminerar inte på grund av ålder, ras, hudfärg, religion, sexuell orientering, gender, funktionsnedsättning, civiltillstånd, eller någon annan orsak i samband med erbjudande om anställning eller arbetsmiljö.