Om oss
Den nya mötesplatsen
mellan
småbolag och investerare

Att resa kapital är att bygga relationer. För grundarna av ett onoterat bolag är relationen med investerarna, statistiskt sett, mer långvarigt än ett genomsnittligt äktenskap. Just därför är förmågan att hitta rätt investerare en direkt avgörande förutsättning för att företaget ska kunna växa i en föränderlig och utmanande affärsmiljö.

Från början

För små och medelstora företag har det varit alltför komplicerat att resa nytt kapital. Alltför ofta vet grundarna inte till vem man ska vända sig; I synnerhet i frågor om hur man ska kombinera pengar med engagemang från investerarens sida. Att springa runt på investerar-luncher, nätverka på event och pitcha vid hackatons är väldigt tidskrävande. Och att skicka emails med bifogade filer och fylla i frågeformulär till varje potentiell investerare, accelerator och långivare suger helt musten ur entreprenören. Men vad värre är - det är helt onödigt!

I en tid när digitaliseringen dominerar allt mer i vårt relationsbyggande, är det dags att också digitalisera företagens kapitalanskaffning. Dessutom är vi övertygade om att den digitala migrationen kommer att accelerera, post-covid.

År 2018 samlade vi ihop en grupp smarta människor med bakgrund i investeringsbank, VC, ängelinvestering, finansiellt mäklande, it-teknik och entreprenörskap - där vår gemensamma ambition var att skaka om den ineffektiva och omoderna kapitalmarknaden. Sedan dess har vi målmedvetet utvecklat nästa generations digitala plattform, som ska göra små- (privata) bolags kapitalanskafffning just så enkel och transparen som det borde vara.

Vår mission

Vår mission är att finansiellt stödja innovativ teknologi och nya, kreativa affärsmodeller med potential att lösa globala utmaningar mot hållbarhet. Maiyak bidrar med att underlätta tillväxt och likviditet till kapitalmarknaden för onoterade (privata) små och medelstora företag. Men vi vill också skaka om i relationen mellan kapitalsökande företag och investerare. I vår värld är entreprenören en hjälte som inte ska behöva stå med mössan i hand.

Vad är Maiyak?

[Mai-jak] betyder på ryska Fyrtorn (på finska heter det f.ö. "Majaka") och illustrerar vår idé att lysa upp farleden så att entreprenören kan navigera mellan kobbar och skär till en säker hamn där investerarna står redo att finansiera nästa äventyr.

Maiyak är en oberoende SaaS plattform för investeringar i små och medelstora (privata) företag. Våra digitala lösningar hjälper entreprenörer att ta in kapital och underlättar för investerare att hitta, utvärdera och jämföra möjliga investeringar, samt bygga relationer.

Maiyaks grundare
Joakim Sjölund
Medgrundare och CEO
Joakim har bakgrund från senior position i nordisk kommersiell bank. Han har stor erfarenhet av att hjälpa små och medelstora företag att ta in kapital, analysera affärspotential och finansiella planer, samt strukturera skuldinstrument.
Anton Kuleshov
Medgrundare och CTO
Anton är en kvalificerad IT-specialist med spetskompetens inom design av IT-system. Han har över 20års erfarenhet inom programmering, utveckla databaser och data-analys.
Maiyaks Advisory Board
Peder Rotkirch
Peder Rotkirch har en solid bakgrund inom digital "change management & innovation". Peder har jobbat nära med världsledande varumärken som IKEA, Volvo och SAS, för att nämna några.
Björn Persson
Björn är teknik-entreprenör och har bakgrund från UpplysningsCentralen, Telia och inom företagsjuridik. Han har också stor erfarenhet inom IT-säkerhet, data- och IP-juridik, samt strategisk innovation.
Umberto Garabello
Umberto kommer senast från en position som CFO på Hyper Island. Dessförinnan har han arbetat 8år i London, bl.a. på investeringsbanken Bank of America Merrill Lynch, och som strategisk konsult på Virgin. Umberto bidrar med strategiskt tänkesätt och insikt i kapitalmarknaderna.